Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Borovany
Základní školaBorovany

S čím Vám můžeme pomoci?

Snadný přístup k informacím, které by se vám mohly hodit…

Lázeňský řád

Lázeňský řád pro návštěvníky plaveckého bazénu ZŠ Borovany

 1. Každý návštěvník bazénu je povinen se seznámit s provozním řádem a bezpodmínečně jej dodržovat. Slouží hlavně k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro pobyt v areálu bazénu. Každý návštěvník se zakoupením vstupenky dobrovolně podřizuje jeho ustanovením a je v jeho zájmu se s ním seznámit před vstupem do areálu.
 2. Návštěvníci vstupují do areálu bazénu samostatným vchodem u dolního pavilónu nad hřištěm. Po zakoupení vstupenky a po seznámení se s provozním řádem (na nástěnce na chodbě) si každý zuje obuv, překročí lavičku a jde do šatny (ženy vlevo, muži vpravo). Dětem do 10 let věku je vstup dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Každý návštěvník zaplatí vstupné a zálohu na klíč, eventuálně se prokáže platnou permanentní vstupenkou. Klíč obdrží u pokladny bazénu. Pokladní mu na vstupenku napíše hodinu, kdy musí svoji návštěvu ukončit. Při nedodržení časového limitu návštěvník musí zaplatit další započatou hodinu (ve stejné cenové relaci). Upozorňujeme proto návštěvníky bazénu, aby si každý sám sledoval čas a ukončení svého pobytu v prostoru bazénu i šaten (u bazénu i v šatnách jsou hodiny).
 4. Návštěvník se v šatně svlékne, ve sprchách se bez plavek řádně umyje mýdlem a osprchuje vodou. Použít WC před vstupem do bazénu se doporučuje. Mytí hlavy není podmínkou, když si návštěvník nenamáčí při plavání hlavu. Ženám s dlouhými vlasy (event. i mužům) se doporučuje používat koupací čepice. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nikoliv v trenkách, šortkách apod.
 5. Účastníci plavání se chovají ukázněně a disciplinovaně. Dbají bezpečnostních pravidel a pokynů plavčíka, aby nedošlo k úrazům. Ve vodě plavci dodržují mezi sebou patřičné vzdálenosti a dbají pokynů plavčíka. Je zakázáno skákat do bazénu a ohrožovat tím zdraví své i ostatních návštěvníků.
 6. Každé, i sebemenší zranění v šatně, sprchách či v bazénu nahlásí návštěvník ihned plavčíkovi, který zajistí pomoc a rozhodne o dalším postupu.
 7. Každou škodu na zařízení v areálu bazénu je nutno ihned nahlásit plavčíkovi. Svévolně způsobené škody jsou účastníci plavání povinni uhradit.
 8. Každý účastník plavání zodpovídá sám za to, že jeho zdravotní stav mu dovoluje plavat a že lékař mu plavání ze zdravotních důvodů nezakázal.
 9. Z návštěvy bazénu jsou vyloučeny osoby postižené nakažlivou kožní či jinou infekční chorobou, jakož i osoby s jakýmkoli obvazem na těle. Vstup do bazénu bude odepřen i osobám pod vlivem alkoholu, toxických a jiných návykových látek, osobám nečistým a v nečistém oděvu.
 10. Z areálu bazénu budou vykázány osoby, jejichž návštěva prokazatelně narušuje pořádek, bezpečnost, čistotu či mravní a společenské zásady -a to bez nároku na vrácení vstupného.
 11. Běhání po mokrých plochách okolo bazénu a ve sprchách není z bezpečnostních důvodů dovoleno. Rovněž není dovoleno křičet, pískat, vzájemně se potápět či provozovat míčové hry.
 12. Po ukončení plavání návštěvníci opustí bazén, řádně se osprchují, v osušovně utřou a v šatně obléknou. Je zakázáno vcházet do šaten a sprch druhého pohlaví -výjimka je pouze u dětí do 6 let věku. Návštěvníci si mohou za poplatek v pokladně vypůjčit vysoušeč vlasů, který řádně po použití odevzdají. Případnou závadu je třeba okamžitě ohlásit v pokladně.
 13.  Návštěvníkům je zakázáno během jejich pobytu v areálu bazénu konzumovat jakékoliv potraviny, přísně zakázaná je žvýkačka, kouření v prostorách bazénu či chození v botách a jiné znečišťování areálu.
 14. Před opuštěním areálu bazénu návštěvník u pokladny odevzdá klíč, dostane vstupenku a je-li vše v pořádku, je mu vrácena záloha.
 15. Je zakázáno vodění a nošení zvířat do areálu bazénu.
 16. Služba u bazénu na požádání bezplatně zapůjčí návštěvníkům plavecké pomůcky pro děti. Používání potápěčské výstroje se zakazuje (potápěčské brýle a dýchací trubice možno používat).
 17. Od 20 do 21 hodin je pobyt v bazénu vyhrazen pouze pro návštěvníky od 15 let  - tzv. klidová hodina.
 18. Ve všech prostorách bazénu je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
 19. Do bazénu je nevhodné nosit prstýnky, řetízky, hodinky, jiné šperky a cenné předměty, stejně jako větší obnosy peněz. Za tyto předměty provozovatel neručí. Cennější předměty možno uložit v pokladně bazénu. Odpovědnost za cennosti se řídí dle § 434 Občanského zákoníku. Při naplněné kapacitě bazénu se návštěvníci řídí pokyny paní pokladní. 

Přejeme všem návštěvníkům pěkné zážitky a těšíme se na opětovnou návštěvu.

Vedení ZŠ Borovany a plaveckého bazénu

Školní bazén

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

Zajímavé informace

Kde nás najdete

Základní škola Borovany, Petra z Lindy 13, 373 12 Borovany

Mohlo by Vás zajímat


nahoru