Základní škola Borovany - Škola pro život

Kontakt

Název a adresa školy:

            Základní škola Borovany

Petra z Lindy 13, 373 12  Borovany

Ředitel školy:

            Mgr. Luboš Laczko

Zástupce ředitele:

            Mgr. Jan Louda

 

Kontakty:

Sekretariát/Podatelna: +420 387 932 111, sekretariat@zsbo.cz

Ředitel: +420 387 932 110, reditel@zsbo.cz

Zástupce ředitele: +420 387 932 112, zsborovany@zsbo.cz

Ekonomka školy: +420 387 932 113, ekonomika@zsbo.cz

Školní jídelna: +420 387 932 142,  jidelna-zsbo@seznam.cz

Fax: +420 387 932 152

 

 

Úřední hodiny:

 

    pondělí: 7.00 - 14.30 hodin

    středa: 7.00 - 14.30 hodin

    pátek: 7.00 - 13.00 hodin

 
 
V době prázdnin:

    pondělí: 8.00 - 12.00 hodin

    středa: 8.00 - 12.00 hodin

 

 
Přehled konzultací pro žáky školy 2022/2023

Konzultace musí být s vyučující/vyučujícím předem domluvena.

 

vyučující

den v týdnu - čas

Adamcová Hana

 pondělí - 13.30 - 14.15

Beňová Petra

 středa - 13.15 - 14.00

Blažková Hana

 pondělí - 13.30 - 14.15

Coufová Václava

 čtvrtek - 13.15 - 14.00

Čeňková Dana

 středa - 12.25 - 13.10

Červenková Iveta

 pátek - 13.15 - 14.00

Dražanová Dana

 čtvrtek - 13.15 - 14.00

Ducháčková Alena

 pondělí - 13.15 - 14.00

Hermann Tomáš

 středa - 13.15 - 14.00

Hradecká Kateřina

 středa - 13.15 - 14.00

Jeníková Dagmar

 pondělí - 13.15 - 14.00

Jurečková Zuzana

 pondělí - 12.25 - 13.10

Korčáková Radka

 pondělí - 13.15 - 14.00

Kratoška Bohumír

 úterý, pátek - 13.10 - 13.40

Kubienová Barbora

 pátek - 13.15 - 14.00

Leitgebová Petra

 středa - 13.30 - 14.00

Macková Jana

 úterý - 13.15 - 14.00

Nováková Dominika

 pondělí - 13.30 - 14.15

Ochozková Alexandra

 středa - 13.30 - 14.15

Pavlová Lucie

 úterý - 13.15 - 14.00

Pešková Michaela

 středa - 13.15 - 14.00

Plchová Petra

 středa - 12.25 - 13.10

Prokešová Romana

 čtvrtek - 12.25 - 13.10

Pavlová Monika

 středa - 13.30 - 14.15

Tóthová Irena

 čtvrtek - 13.15 - 14.00

Ťupa Jan

 úterý - 13.15 - 14.00

Vaňková Zuzana

 středa - 12.25 - 13.10

Vebrová Ivana

 středa - 13.15 - 14.00

Votrubová Petra

 středa - 13.15 - 14.00

 

Konzultaci je možné domluvit s vyučující/vyučujícím i v jiném termínu s dostatečným předstihem.

 

 

IČO: 62537342                    

IZO: 107720213                   

RED-IZO: 600057461

ID datové schránky: r7jmjuj

Bankovní spojení: 105495812/0300

 

 

Zřizovatel školy:

Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany

IČO:   244686

            Kontakty:

            Telefon: +420 387 981 259, +420 387 981 230

Fax: +420 387 981 550

 

e-mail:sekretariat@borovany-cb.cz

 

 

Telefonní seznam ZŠ Borovany

 

Sekretariát:

387932111

Ředitel školy:

387932110

Školní jídelna:

387932142

Fax:

387932152

 

Na jednotlivé telefonní linky lze telefonovat přímo - vždy ve formátu čísla:

38 79 321 + číslo telefonní linky (např. kabinet 3. tříd: 38 79 321 25)

 

1. stupeň ZŠ :

Kabinet 1. tříd 27

Mgr. Petra Plchová, Mgr. Dana Čeňková

Kabinet 2. tříd

23

Mgr. Zuzana Jurečková, Mgr. Lucie Pavlová, Mgr. Zuzana Vaňková

Kabinet 3. tříd      

24

Mgr. Romana Prokešová, Mgr. Petra Votrubová, Mgr. Dagmar Jeníková

Kabinet 4. tříd           

25

Mgr. Dana Dražanová, Ing. Ivana Vebrová

Kabinet 5. tříd

26

Mgr. Václava Coufová

 

Ředitelství:

Vchod

16

 

Sborovna             

17

 

Ekonomický odbor           

13

Lenka Kleinová

Ředitel  

10

Mgr. Luboš Laczko

Zástupce ředitele

12

Mgr. Jan Louda

Sekretariát školy

11,9

Eva Frdlíková

Provozní zaměst.

22

 

Výchovný poradce           

32

Mgr. Irena Tóthová

Dílna údržby 

37

Pavel Čeněk

 

2. stupeň ZŠ :

Kabinet matematiky I

20

PaedDr. Iveta Červenková, Mgr. Barbora Kubienová

Kabinet matematiky II 21 Mgr. Hana Adamcová

Kabinet anglického jazyka a V.B

18

Mgr. Kateřina Hradecká, RNDr. Jana Macková, PhD., Mgr. Jan Ťupa

Kabinet informatiky

19

Mgr. Bohumír Kratoška

Kabinet chemie  

30

Alexandra Ochozková

Kabinet zeměpisu         

29

Mgr. Petra Beňová, Mgr. Dominika Nováková

Kabinet hud. vých.

28

Mgr. Hana Blažková

Kabinet jazyků

34

Mgr. Radka Korčáková, Mgr. Petra Leitgebová

Kabinet čes. jazyka          

32

Mgr. Irena Tóthová, PaedDr. Alena Ducháčková

Kabinet dějepisu

31

Mgr. Michaela Pešková

Kabinet fyziky

33

Mgr. Bohumír Kratoška

Kabinet přírodopisu

38

Mgr. Monika Pavlová

Kabinet domác. nauk

35

 

 

Byt správce:                   44

 

Školní jídelna:

Vedoucí jídelny

42

Dana Fišerová

Kuchyně

43

 

 

 Tělocvičny:

 Kabinet těl. vých.

39

Mgr. Tomáš Hermann

 

 Školní družiny a školní klub:

 

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

ŠD I - 2.B, 4.B Bc. Lucie Rieneslová 50 387932150
ŠD II - 1.A, 3.B Robert Bican 45 387932145
ŠD III - 1.B, 3.B Bc. Lenka Rychlá - vedoucí vychovatelka 49 387932149
ŠD IV - 2.C, 4.A Milena Machtová 47 387932147
ŠD V - 2.A, 3.C, 4.A Bc. Natálie Kotounová 46 387932146
ŠD VI - 2.A, 3.A, 3.B Bc. Věra Weisfeitová 14 387932114
ŠK Jitka Hejtmánková 41 387932141

 

Plavecká učebna:          40

 

Vedoucí bazénu:           47           Milena Machtová, přímá linka: 38 7932 147

 

E-mailové adresy pedagogů ZŠ Borovany

pedagogové školy

e-mail

telefon

1. stupeň

 

 

Mgr. Dana Čeňková

dcenkova@zsbo.cz

387932127

Mgr. Zuzana Vaňková

zvankova@zsbo.cz

387932123

Mgr. Dana Dražanová

ddrazanova@zsbo.cz

387932125

Mgr. Václava Coufová

vcoufova@zsbo.cz

387932126

Mgr. Zuzana Jurečková

zjureckova@zsbo.cz

387932123

RNDr. Jana Macková, Ph.D

jmackova@zsbo.cz

387932118

Mgr. Romana Prokešová

rprokesova@zsbo.cz

387932124

Mgr. Lucie Pavlová

lpavlova@zsbo.cz

387932123

Mgr. Petra Plchová

pplchova@zsbo.cz

387932127

Ing. Ivana Vebrová

ivebrova@zsbo.cz

387932125

Mgr. Dagmar Jeníková djenikova@zsbo.cz 387932124
Mgr. Petra Votrubová pvotrubova@zsbo.cz 387932124

2. stupeň

 

 

Mgr. Hana Blažková

hblazkova@zsbo.cz

387932128

Mgr. Barbora Kubienová

bkubienova@zsbo.cz

387932120

PaedDr. Iveta Červenková

icervenkova@zsbo.cz

387932120

Mgr. Michaela Pešková

mpeskova@zsbo.cz

387932131

Mgr. Bohumír Kratoška

bkratoska@zsbo.cz

387932133

Mgr. Petra Leitgebová

pleitgebova@zsbo.cz

387932134

PaedDr. Alena Ducháčková

aduchackova@zsbo.cz

387932132

Mgr. Jan Louda

zsborovany@zsbo.cz

387932112

Mgr. Hana Adamcová

hadamcova@zsbo.cz

387932121

Mgr. Monika Pavlová

mpavlova@zsbo.cz

387932138

Mgr. Dominika Nováková

dnovakova@zsbo.cz

387932129

Mgr. Petra Beňová

pbenova@zsbo.cz

387932129

Alexandra Ochozková

aochozkova@zsbo.cz

387932130

Mgr. Irena Tóthová

itothova@zsbo.cz

387932132

Mgr. Radka Korčáková rkorcakova@zsbo.cz 387932134

Mgr. Jan Ťupa

jtupa@zsbo.cz

387932118

Mgr. Kateřina Hradecká khradecka@zsbo.cz 387932118
Mgr. Tomáš Hermann thermann@zsbo.cz 387932139

vychovatelky

 

 

Bc. Lucie Rieneslová

lrieneslova@zsbo.cz

387932150

Robert Bican

rbican@zsbo.cz

387932145

Bc. Natálie Kotounová

nkotounova@zsbo.cz

387932146

Jitka Hejtmánková

jhejtmankova@zsbo.cz

387932141

Bc. Věra Weisfeitová

vweisfeitova@zsbo.cz

387932114

Milena Machtová

mmachtova@zsbo.cz

387932147

Bc. Lenka Rychlá

lrychla@zsbo.cz

387932149

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany