Základní škola Borovany - Škola pro život

Zápis do 1. tříd

 
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024
 
Návod pro zapsání/odklad dítěte: Zápis_2023_2024_návod.pdf (200059)
 

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do 1. třídy:

 
 
 
 

 

 

Formuláře potřebné pro odklad povinné školní docházky dítěte:

 
 
 
 

 

 
15.11.2022
Upozornění pro zákonné zástupce předškoláků

     Zdá se to být velmi předčasné, většina z nás se snaží naladit vánočně, ale rodiče předškoláků, kteří si nejsou jisti dostatečnou zralostí svých dětí, by už nyní měli podniknou první kroky pro případný odklad povinné školní docházky. Termín zápisu v naší základní škole je předběžně stanoven na 13. a 14. dubna a případná žádost o odklad musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

     Vzhledem k této skutečnosti doporučuji všem rodičům, kteří se rozhodnou pro odklad školní docházky, případně si nejsou jisti vhodností nástupu do základní školy, aby se na vyšetření školní zralosti, jehož závěry a doporučení jsou povinnou součástí žádosti o odklad, objednali co nejdříve, nejlépe do Vánoc. Tím se minimalizuje čekací lhůta na termín vyšetření, k povolení odkladu dojde již při zápisu, zjednoduší a zrychlí se administrativa a především rodiče získají dostatečně dlouhou dobu na vyřízení žádosti a nutných příloh (doporučení poradny a lékaře).

Je tedy žádoucí, aby v těchto případech zákonní zástupci přicházeli k zápisu již s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře (pediatr) - formulář bude dostupný na Zápis do 1. tříd nejpozději na začátku března. Bez problémů tím dojde ke splnění zákonných lhůt správního řízení.

     V případě nejasností poskytnu další informace na telefonu 387 932 110.

     Vhodnost odkladu doporučuji konzultovat v mateřské škole, kde vám také poradí, jak se objednat k posouzení školní zralosti v poradenském zařízení.

Pokud si rodiče nejsou jisti připraveností svého dítěte pro zahájení školní docházky, doporučuji následující materiál:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf (350,4 kB)

Luboš Laczko, ZŠ Borovany

 

Doporučení odborného lékaře (pediatra) pro odklad povinné školní docházky: Vyjádření lékaře.pdf (175582)

 

 

 

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany