Základní škola Borovany - Škola pro život

Zájmové kroužky

 

 

Zájmové kroužky 2016/2017

 

název kroužku

vhodné

vedoucí

termín schůzky

Angličtina

1. třídy

Mgr. Lemochová

st. 12.15 hod.

Angličtina

2. třídy

Mgr. Lemochová

po. 12.15 hod.

Cambridge flyers

8. - 9. třídy

Mgr. Červenková A.

st. 13.45 hod.

Cambridge movers Aj

7. (8). třídy

Mgr. Červenková A.

čt. 13.45 hod.

Cambridge starters  Aj

6. ( 7). třídy

Mgr. Červenková A.

út. 13.45 hod.

English conversation

8. - 9. třídy

Mgr. Vomáčková Zdeňka

pá. 13.45 hod.

Házená

3. - 5. třídy

Mgr. Schuster

po. 13.30 hod.

Mysliveček

2. - 5. třídy

Mgr. Skřivánková

po. 14.00 hod.

Náprava řeči

1. - 2. třídy

Mgr. Jurečková

po. 12.00 hod.

Procvičování z M

8. třídy

Mgr. Červenková I.

čt. 13.45 hod.

Příprava na SŠ z ČJ

9. třídy

Mgr. Tóthová

čt. 13.45 hod.

Příprava na SŠ z M

9. třídy

Mgr. Červenková I.

st. 13.45 hod.

Zdravotní plavání

výběr

Hovorková R.

st. 15.15 hod.

 

 

Informace o zahájení jednotlivých kroužků sledujte na nástěnce u vchodu do školy.          

Činnost většiny zájmových kroužků se zahajuje od začátku měsíce října.

© Double L-art

Základní škola Borovany