Základní škola Borovany - Škola pro život

Žáci naší školy - srovnávací testy

 

Srovnávací testy Cermat

V únoru 2008 proběhlo na naší škole testování dovedností žáků 9. tříd v matematice, českém jazyce a v obecných dovednostech. Test zadalo Centrum  pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1. Všem přihlášeným žákům byly zadány testy ve stejný den a hodinu. Níže uvedené tabulky velmi přesvědčivě dokumentují vědomostní úroveň našich žáků ve srovnání se základními školami a gymnázii v kraji a České republice.

Skóre = počet bodů, kterých žáci dosáhli je velmi potěšující zejména u třídy 9.A. Souhrnné výsledky škol v tabulkách jednoznačně dokazují poměrně vysokou úroveň vzdělávání na ZŠ Borovany.

 

  matematické dovednosti dovednosti v českém jazyce obecné dovednosti
skóre úspěšnost skóre úspěšnost skóre úspěšnost
9. A 33,4 66,8 35,8 70,1 21,3 71,0
9. B 18,2 36,4 28,6 56,0 14,5 48,4
škola 26,0 52,0 32,3 63,2 18,0 60,0
kraj 19,3 38,6 29,6 58,0 15,0 50,0
ČR - základní školy 16,8 33,6 27,7 54,3 14,0 46,6
ČR - gymnázia 31,1 62,1 39,0 76,6 21,1 70,2
ČR - celkem 18,0 36,1 28,7 56,3 14,6 48,7

© Double L-art

Základní škola Borovany