Základní škola Borovany - Škola pro život

Úřední deska

 

Vybírejte odkazy ve sloupci.

 Aktuálně:

 

Upozornění pro rodiče - žádost o uvolnění žáka z vyučování


Výňatek ze školního řádu:

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

jeden den – třídní učitel,

více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.


 

Zájmové vzdělávání - ŠD, ŠK

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf (2,4 MB)

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2018-2019.pdf (333,3 kB)

Úplata za zájmové vzdělávání ŠD, ŠK.pdf (967,4 kB)

 

Zápis do 1. tříd

Žádost o přijetí.pdf (204943)

Dotazník pro rodiče.pdf (202874)

Vyjádření lékaře.pdf (171,5 kB)
 

Některé další dokumenty:

Žádost o poradenskou službu PPP ČB.doc (37888)

Nová škola.pdf (51,6 kB)

Školní řád ZŠ Borovany od 08_10_2018.pdf (2493203)

Organizace školního roku 2018-2019.pdf (208626)

Organizace školního roku 2019-2020.pdf (208936)

Provozní řád dětského dopravního hřiště: Provozní řád final scan.pdf (2,1 MB)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf (358782)

Poskytování informací.pdf (41,1 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací 2018.pdf (44177)

Jednací řád školské rady.pdf (26,7 kB)

Inspekční zpráva.pdf (4,9 MB)

Strategický plán rozvoje školy.PDF (2497001)

Vývojové poruchy učení.pdf (41,8 kB)

Prevence šikanování.pdf (538933)

Bezpečný internet.pdf (56,2 kB)

Chřipka - preventivní opatření.pdf (16,7 kB)

 

 

(Pro otevření souboru nutná instalace programu Acrobat www.adobe.com/cz/)

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-          vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-          je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-          je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-          velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-          informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-          filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-          poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany