Základní škola Borovany - Škola pro život

Úřední deska

 

Vybírejte odkazy ve sloupci.

 Aktuálně:

 

Upozornění pro rodiče - žádost o uvolnění žáka z vyučování


Výňatek ze školního řádu:

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

jeden den – třídní učitel,

více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů: Žádost o uvolnění žáka z vyučování.pdf (192544)

 

 

Zájmové vzdělávání - ŠD, ŠK

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf (414,9 kB)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání.pdf (148,7 kB)

 

Některé další dokumenty:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování.pdf (188 kB)

Žádost o poradenskou službu PPP ČB.doc (37888)

Školní řád ZŠ Borovany od 15_10_2020_final.pdf (2544783)

Elektronická žákovská knížka ZŠ Borovany.pdf (279,3 kB)

Organizace školního roku 2021-2022.pdf (277839)

Organizace školního roku 2022-2023.pdf (373955)

Provozní řád dětského dopravního hřiště: Provozní řád final scan.pdf (2,1 MB)

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.pdf (162495)

Výroční zpráva o poskytování informací 2021.pdf (44057)

Jednací řád školské rady.pdf (26,7 kB)

Inspekční zpráva.pdf (4,9 MB)

Inspekční zpráva 2019.pdf (558491)

Protokol o kontrole 2019.pdf (156855)

Vývojové poruchy učení.pdf (41,8 kB)

Prevence šikanování.pdf (538933)

Bezpečný internet.pdf (56,2 kB)

Chřipka - preventivní opatření.pdf (16,7 kB)

 

 

(Pro otevření souboru nutná instalace programu Acrobat www.adobe.com/cz/)

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-          vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-          je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-          je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-          velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-          informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-          filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-          poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

© Double L-art

Základní škola Borovany