Základní škola Borovany - Škola pro život

Školská rada

 

Aktuálně 23.4.2021

Vzhledem ke končícímu volebnímu období Školské rady Základní školy Borovany, je potřeba provést volby zástupců zákonných zástupců žáků.

Složení volební komise:

Milena Machtová

Eva Frdlíková

Petra Plchová

 

Stanovuji tyto termíny konání voleb zákonných zástupců:

1. kolo - 10. - 12. května 2021 - navržení kandidátů ze zákonných zástupců nezletilých žáků

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné návrhy podávat pouze elektronicky prostřednictvím zaslání zprávy v systému Bakaláři (komu: „Učitel“ - vybrat „Volby školská rada“). Každý navržený kandidát musí předem se svou kandidaturou souhlasit. S ohledem na tříleté funkční období je vhodné navrhovat kandidáty z rodičů žáků současného 1. - 6. ročníku.

2. kolo - 24. - 25. května 2021 - volba kandidátů dle článku III, odst. 9

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné volit pouze elektronicky prostřednictvím zaslání zprávy v systému Bakaláři (komu: „Učitel“ - vybrat „Volby školská rada“). Součástí této zprávy bude příloha - sken/fotografie upraveného volebního lístku - zakroužkování pořadového čísla max. 3 kandidátů.

Další postup (zpracování výsledků, zveřejnění, atd.)se bude řídit podle platného volebního řádu.

 

v Borovanech dne 23.4.2021

Luboš Laczko

 
 

                                                                                                     

Složení Školské rady při Základní škole Borovany:

Zákonní zástupci žáků školy:

PhDr. Ludmila Brůhová

Richard Ochozka

Petra Baštýřová

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Mgr. Václav Doležal

Mgr. Marie Dvořáková

Miroslav Leština

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Dana Čeňková

Mgr. Jan Louda

Mgr. Zdena Salcerová

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany