Základní škola Borovany - Škola pro život

Školská rada

                                                                                                     

Složení Školské rady při Základní škole Borovany:

Zákonní zástupci žáků školy:

PhDr. Ludmila Brůhová

Richard Ochozka

Petra Baštýřová

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Mgr. Václav Doležal

Mgr. Marie Dvořáková

Miroslav Leština

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Dana Čeňková

Mgr. Jan Louda

Mgr. Zdena Salcerová

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany