Základní škola Borovany - Škola pro život

Školská rada

 

Aktuálně 30.10.2020

Opatřením MŠMT se prodlužuje funkční období školské rady, volba zástupců rodičů proběhne po skončení nouzového stavu.
Opatření MŠMT:
 
 
 
 

Volby do školské rady - říjen, listopad 2020

19.10.2020
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícímu se konci funkčního období školské rady, vyhlašuji první kolo volby zástupců nezletilých žáků. Všichni zákonní zástupci žáků naší školy mohou navrhnout své kandidáty na členství ve školské radě do 2.11.2020 písemným způsobem, protřednictvím zaslání svého návrhu v systému Bakaláři - Poslat zprávu - Obecná zpráva, Komu: Učitelé - volný výběr, Vybrat - Volby Školská rada,
případně e-mailem na adresu: mmachtova@zsbo.cz, poštou s doručením do 2.11.2020 - 12.00 hodin
Děkuji.
 
Luboš Laczko
 

                                                                                                     

Složení Školské rady při Základní škole Borovany:

Zákonní zástupci žáků školy:

PhDr. Ludmila Brůhová

Richard Ochozka

Petra Baštýřová

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Mgr. Václav Doležal

Mgr. Marie Dvořáková

Miroslav Leština

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Dana Čeňková

Mgr. Jan Louda

Mgr. Zdena Salcerová

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany