Základní škola Borovany - Škola pro život

Školská rada

Aktuálně 26.5.2021

 

                                                                                                     

Složení Školské rady při Základní škole Borovany:

Zákonní zástupci žáků školy:

 

e-mail

telefon

Petr Dražan

pdrazan@colop.cz

734852590

Richard Ochozka

předseda ŠR

ochozkar@seznam.cz

776152604

Luboš Rienesl

lubos.ri@seznam.cz

776307623

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

 

e-mail

telefon

Mgr. Vít Sumerauer

mistostarosta@borovany-cb.cz

725710173

Mgr. Václav Doležal

dolezalvaclav@email.cz

774130122

Mgr. Jan Nýdl

jannydl@email.cz

724532927

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

 

e-mail

telefon

Mgr. Dana Čeňková

dcenkova@zsbo.cz

387932127

PaedDr. Iveta Červenková

icervenkova@zsbo.cz

387932120

Mgr. Jan Louda

zsborovany@zsbo.cz

387932112


 

© Double L-art

Základní škola Borovany