Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní program - online pokladna

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

 

Základní škola Borovany se rozhodla od 1. prosince 2018 zapojit do ŠKOLNÍHO PROGRAMU, konkrétně jde o ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU /ŠOP/

 • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský kurz, pracovní sešity, potřeby pro Vv, Pč, kroužky, akce školní družiny, školního klubu).
 • Na třídní schůzce se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na speciální účet školy a škola strhává vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální zálohy (250,- Kč). Není nutná jednorázová vysoká vstupní záloha. Pokud se žák přiblíží na hranici minimální zálohy je mailem upozorněn rodič i třídní učitelka.
 • Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak přesnou kontrolu o pohybu financí.
 • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně.
 • Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

Zálohy rodičů jsou prováděny bezhotovostně

 

 • Výše zálohy a četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídní učitelkou (s ohledem na sociální situaci rodiny).
 • Pokud rodič nemá bankovní účet, může složit zálohu na pobočce banky či pomocí složenky
 • Podklady pro platby rodič nalezne po přihlášení do Školního programu – škola nemusí rodičům nic nahlašovat, údaje jsou v systému trvale.
 • Školní program NEPRACUJE s citlivými osobními údaji (systém zahrnuje jméno, příjmení a třídu žáka)
 • Cílem je minimalizovat výběr v hotovosti, omezit hmotnou odpovědnost a zátěž třídních učitelek se související administrativou.
 • HESLO do Školního programu si určuje rodič sám, nikdo jiný heslo nezná.                                                                                                                                                                                              

NENÍ NUTNÉ ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ, STAČÍ I PŘÍLEŽITOSTNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU.


Aby bylo možné ŠKOLNÍ PROGRAM využívat, proveďte, prosím, registraci dle následujícího postupu:

Registrace:

1. system.skolniprogram.cz/
2. Registrace -> Pro registraci klikněte zde.

POZN. Pokud jste již registrováni na jiné škole, není třeba registraci opakovat. Pošlete pouze email na adresu podpora@skolniprogram.cz s uvedením svého jména, jména dítěte, školy a administrátoři provedou přeregistraci a připojení dítěte. V případě potřeby volejte na tel. č. podpory 731 303 265.

3. Vyplňte ID školy: 62537342
4. Vyplňte přihlašovací formulář (jméno a příjmení rodiče, e-mail – je potřeba pro registraci a komunikaci s programem, telefon, příjmení a jméno dítěte).
-> Zaregistrovat
5. Na Váš zadaný e-mail Vám přijde ověřující zpráva, která má omezenou platnost, tzn. HNED ji potvrďte kliknutím.
6. Poté vyčkejte na schválení registrace třídní učitelkou. Potvrzení přijde e-mailem.

Po přihlášení do systému naleznete v příslušné záložce ŠKOLNÍHO PROGRAMU návody, informace a kontakty.

Pro případnou pomoc s registrací kontaktujte třídní učitelku pomocí e-mailu.

Po schválení třídní učitelkou je možné provést převod finančních prostředků:

1. Přihlášení do ŠKOLNÍHO PROGRAMU – záložka POKLADNA a PLATBA – naleznete zde informaci k platebním údajům – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol.
2. Na základě těchto platebních údajů převeďte požadovanou částku ze svého bankovního účtu na účet školní pokladny.
3. Po zpracování platby z Vaší banky dojde k přičtení částky na příslušné konto. Poté je třeba převést částku na dítě, případně rozdělit mezi více svých dětí, které jsou žáky naší školy -> PŘEVÉST

Registraci a první platbu zálohy proveďte, prosím, do 1. prosince 2018. Výše prvotní zálohy bude doporučena třídní učitelkou, pravděpodobně 500,- Kč.

Pokud školu navštěvuje více dětí z rodiny, provádí se pouze jedna registrace (v jedné registraci se uvedou všechny děti navštěvující ZŠ Borovany).

 

Děkujeme za spolupráci.

Návody a další informace:

    Školní program - návod pro registraci.pdf (474102)

    Školní program - návod k Online pokladně.pdf (385723)

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany