Základní škola Borovany - Škola pro život

Výchovný a kariérový poradce
 
Mgr. Irena Tóthová
itothova@zsbo.cz, tel.: 387932132
konzultační hodiny: pondělí 7.15 - 8.30 hodin, nebo dle předchozí domluvy
 

Aktuálně:

Odkaz na Atlas školství (přehled všech středních škol v ČR):

www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?show=intro

Informace k přijímacím zkouškám.pdf (813,5 kB)

 
 

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště (metodikem prevence, školními asistenty, asistentem pedagoga) , ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
  • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření
  • sleduje nadané žáky a pomáhá jim nastavit podpůrná opatření, resp. PLPP
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
 
 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany