Základní škola Borovany - Škola pro život

Asistent pedagoga

 
Zuzana Kotlíková
zkotlikova@zsbo.cz, tel.: 387932124
 
Zdeňka Helebrantová
tel.: 387932123
 
 
Asistent pedagoga zajišťuje následující činnosti:
 
  • spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků,
  • individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku
  • u žáků se zdravotním postižením rovněž částečná pomoc při sebeobsluze.
 
 
 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany