Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní poradenské pracoviště

 
V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných zákonným zástupcům a žákům školy nabízíme poradenské služby. Žáci mohou využít služeb výchovného poradce a také metodika prevence sociálně patologických jevů.
 
Dokumenty ŠPP:
 

Školní řád - najdete ZDE

 
 
Další obsáhlé dokumenty a směrnice k dispozici ve škole.
 
 
Zajímají tě řemeslné obory? Klikni na www.budmistr.cz
 
 

© Double L-art

Základní škola Borovany