Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní klub

 

Školní klub Základní školy Borovany navštěvují žáci pátých až devátých tříd, kteří zde nacházejí zázemí nejen do odjezdu svých autobusů, ale i ti, kteří chtějí trávit svůj volný čas ve společnosti svých spolužáků.

            Účastníci se během celého školního roku aktivně zapojují do příprav a realizace celoroční družinové hry pro své mladší spolužáky. Pro tvořivé žáky jsou připravovány různé tematické práce s papírem, modelínou, vystřihovánky, skládačky apod., které jsou součástí výzdoby ŠK i celé ŠD. Vyrábíme zde drobné dárky k Vánocům, k zápisu žáků do první třídy nebo ke Dni matek. Účastníme se se svými výrobky i tradičních adventních trhů.

            Za příznivého počasí trávíme čas na vycházkách, na hřišti nebo v atriu školy. Také využíváme prostory tělocvičen.

            V oblasti přípravy na vyučování jsme se zaměřili hlavně na vypracovávání domácích úkolů, realizaci různých zadaných projektů, opakování a procvičování probrané školní látky nebo hraní různých didaktických her.  Na jaře procvičují žáci devátých tříd učivo nutné k přijímacím zkouškám na střední školy.

            V průběhu posledního roku zaznamenal ŠK velké změny. Byl vybaven novým nábytkem a žákům jsou k dispozici nejen nové deskové hry a stavebnice, ale i pingpongový a kulečníkový stůl nebo malý fotbálek. Proto také pořádáme různé turnaje a závody.

 

 

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany