Základní škola Borovany - Škola pro život

Vnitřní řád školní jídelny + ceny Obědů

 

Vnitřní řád ŠJ.pdf (178274)

 

Vnitřní řád ŠJ - příloha(ceny).pdf (30379)

 

Upozornění:

Strávníci, kteří se chtějí trvale odhlásit, musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.
 
Zákonní zástupci žáků, kteří přestupují na jinou školu, musí zajistit řádné odhlášení ze školního stravování u vedoucí školní jídelny - písemně, ústně, případně telefonicky. Toto opatření se netýká žáků devátého ročníku, kteří budou odhlášeni automaticky.
 
 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany