Základní škola Borovany - Škola pro život

Vnitřní řád školní jídelny + ceny Obědů

Vnitřní řád ŠJ (2).pdf (224926)

 

Ceny obědů platné od 1.11.2022: Vnitřní řád ŠJ - příloha(ceny) od 1_11_2022.pdf (30703)

 

Upozornění:

Strávníci, kteří se chtějí trvale odhlásit, musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.
 
Zákonní zástupci žáků, kteří přestupují na jinou školu, musí zajistit řádné odhlášení ze školního stravování u vedoucí školní jídelny - písemně, ústně, případně telefonicky. Toto opatření se netýká žáků devátého ročníku, kteří budou odhlášeni automaticky.
 
 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany