Základní škola Borovany - Škola pro život

Objednávka stravy - terminál

Návod na obsluhu objednacího terminálu bude umístěn přímo na jeho místě v chodbě před vstupem do jídelny ze strany vchodu pro cizí strávníky.

Pozn.: Pro cizí strávníky platí podobný postup s tímto rozdílem:

Strávník se dostaví do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde mu po zaplacení bude čip vydán a zaregistrován. 

 

Pro naši školu dodává systém plzeňská firma VIS. Podrobnější informace můžete nalézt na:

web.visplzen.cz/terminaly.htm

 

Čip:

Bezkontaktní identifikační médium ve stravovacích a docházkových systémech. Pro identifikaci dané
osoby stačí žeton přiblížit ke čtecí jednotce na vzdálenost cca 5 mm. Každý žeton obsahuje pouze
jedinečné číslo přidělené konkrétnímu majiteli. Platí přitom zásada, že daná osoba může používat jediný žeton ve všech částech informačního systému.

Vlastnosti:
·  bezkontaktní identifikační žeton
·  pro identifikaci stačí žeton přiblížit ke čtecí jednotce
·  čip je chráněn plastovým pouzdrem odolným proti poškození
·  v případě mechanického opotřebení plastového pouzdra lze žeton přepouzdřit v sídle firmy VIS
·  elegantní tvar žetonu
·  robustní a praktické pouzdro
·  svým tvarem a velikostí je žeton vhodný k připevnění na klíčenku
·  žeton je možné použít jak pro stravovací systém, tak i pro docházkový systém
·  žeton má v sobě zakódované jedinečné číslo v celém systému
·  další informace jsou evidovány v obslužném programu daného systému
·  záruka 9 let

 

Objednací terminál:

 

 Terminál určený k objednávání stravy na období až 4 týdny dopředu. Je tvořen jediným kompaktním terminálem s grafickým displejem pro zobrazení objednávacího dialogu a tlačítkovou klávesnicí pro ovládání tohoto dialogu. Dny pro objednávání a názvy jídelníčku jsou zobrazeny na displeji v textové podobě. V základním provedení je terminál dodáván ve variantě pro čtení bezkontaktních čipů. Po identifikaci tímto čipem se zobrazí stav objednávek daného strávníka. Pomocí ovládacích tlačítek na klávesnici se pohybuje v kalendáři a v jednotlivých dnech si mění svoje objednávky. Provedené změny strávník ukládá další identifikací bezkontaktním čipem či stisknutím tlačítka na terminálu.

Vlastnosti:
·  objednací místo na období zjednodušené je tvořeno jedním kompaktním terminálem s grafickým displejem a tlačítkovou klávesnicí pro ovládání
·  do terminálu se každý den (obvykle před výdejem) nahrají z programu Stravné objednávky strávníků na období určené pro objednávání
·  strávník se identifikuje bezkontaktním čipem
·  objednávání probíhá na období dopředu až na 4 týdny
·  pohyb po kalendáři i změna objednávek se provádí pomocí tlačítkové klávesnice
·  dny pro objednávání a jsou zobrazeny v textové podobě
·  možnost použít dialog pro objednávání v řádku (až pro tři chody jídel) nebo dialog ve sloupci
·  stav objednávky vybraného druhu jídla je zobrazen číslicí nebo hvězdičkou
·  stav konta se vypočítává a zobrazuje na jedno desetinné místo
·  uložení objednávek přiložením bezkontaktního čipu nebo potvrzením tlačítka na terminálu
·  kontrola konta strávníka
·  možnost nastavit zákaz odhlášení stravy dané skupině strávníků
·  po ukončení objednávání načte obsluha tyto objednávky zpět do programu Stravné
·  zvuková signalizace při objednávání stravy
·  čas pro ukončení objednávání stravy je hlídán automaticky bez zásahu obsluhy a lze jej libovolně nastavit dle požadavků obsluhy
·  počátek období pro objednávání lze z důvodu požadavku na včasné normování stravy libovolně posunout
·  snížení styku personálu jídelny se strávníky
·  časová úspora při zpracování přihlášek a odhlášek strávníků
·  nahrání i vyhodnocení dat lze v programu Stravné zcela zautomatizovat

© Double L-art

Základní škola Borovany