Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt OP VVV

 

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005270 – „ZŠ Borovany“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Projekt přispívá ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 1 191 771 Kč.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany