Základní škola Borovany - Škola pro život

Plavecká škola

Plavecká škola zabezpečuje plavecký výcvik pro děti již 20. rokem v hodinách nepovinného předmětu "Pohybové a sportovní aktivity".

Provádíme plavecký výcvik pro žáky naší školy i pro žáky okolních základních škol. Plavecký výcvik je základní pro začátečníky 2. tříd, pro pokročilé 3. tříd. Délka plaveckého kurzu je 20 hodin. Za tu dobu se děti naučí základním plaveckým dovednostem – splývání, dýchání do vody, potápění se a lovení předmětů ze dna bazénu, skoky a pády do vody. K dovednostem výcviku patří plavecké styly kraul, znak, prsa, vytrvalostní plavání, hry ve vodě, štafetové soutěže s využitím nadlehčovacích plaveckých pomůcek.

Základní plavecký výcvik, který děti absolvují, je zakončen malou zkouškou z plavání. Za to děti získají Mokré vysvědčení. Ty, které se snaží a trochu se naučí plavat získají želvu, děti s průměrným plaváním získají kapra a nejlepší plavci získají delfína. Vynikající plavci získají navíc titul velmi dobrý plavec.

Plaveckou školu vede 9 zkušených učitelů plavání, kteří se snaží po celou dobu kurzu vytvářet dětem co nejlepší podmínky, aby se nebály vody. Ke každému dítěti přistupují dle podmínek individuálně a také dbají na schopnosti jednotlivých dětí.

 

Plaveckou školu navštěvují tyto základní školy:

 

Borovany

Jílovice

Trhové Sviny

Nové Hrady

Horní Stropnice

Štěpánovice

Ledenice

Olešnice

Lišov

Petříkov

 

 

Plavání v rámci povinné tělesné výchovy.

U prvních tříd probíhá plavání po celý školní rok, vždy jednu hodinu týdně. Učitelé plavání se zaměřují u dětí na rozvoj kladného vztahu k vodě, hravou formou ve vodě děti odnaučují bát se vody, učí je pravidelnému dýchání do vody, orientaci ve vodě – pomocí drobných her, používají nadlehčovací pomůcky pro výuku splývání, zařazují i skoky do vody a potápění.

Žáci druhých a třetích tříd kromě základního plaveckého výcviku, který začíná vždy od ledna do konce května, plavou také po celý školní rok. V pololetí a na konci roku jsou klasifikováni na vysvědčení

Žáci čtvrtých a pátých tříd plavou celý školní rok také jednu hodinu týdně. Zde se učitelé zaměřují na zdokonalovací plavecké dovednosti. Děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly - kraul, znak, prsa, vytrvalostní plavání, skoky do vody, plavání pod vodou, různé obrátky ve vodě, hry ve vodě, plavecké štafety, vodní pólo, plavání s různými plaveckými pomůckami atd. V pololetí a na konci roku jsou klasifikováni na vysvědčení.

            Žáci celé školy mají možnost navštěvovat kroužek Plavání pro zdraví.

 

Seznam učitelů Plavecké školy:

Růžena Čížková                        

Bc. Petra  Hebíková

Růžena Hovorková

Berta Hošková

Milena Machtová

Mgr. Ivo Schuster

Jitka Hejtmánková

Mgr. Jan Louda

Bc.Lucie Rieneslová

Mgr. Lucie Matějková

Bc.Věra Weisfeitová

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany