Základní škola Borovany - Škola pro život

Plavecká škola

Plavecká škola zabezpečuje plavecký výcvik pro děti již 26. rokem v hodinách nepovinného předmětu "Pohybové a sportovní aktivity".

Provádíme plavecký výcvik pro žáky naší školy i pro žáky okolních základních škol. Plavecký výcvik je základní pro začátečníky 2. tříd, pro pokročilé 3. tříd. Délka plaveckého kurzu je 20 hodin. Za tu dobu se děti naučí základním plaveckým dovednostem – splývání, dýchání do vody, potápění se a lovení předmětů ze dna bazénu, skoky a pády do vody. K dovednostem výcviku patří plavecké styly kraul, znak, prsa, vytrvalostní plavání, hry ve vodě, štafetové soutěže s využitím nadlehčovacích plaveckých pomůcek.

Základní plavecký výcvik, který děti absolvují, je zakončen malou zkouškou z plavání. Za to děti získají Mokré vysvědčení. Ty, které se snaží a trochu se naučí plavat získají želvu, děti s průměrným plaváním získají kapra a nejlepší plavci získají delfína. Vynikající plavci získají navíc titul velmi dobrý plavec.

Plaveckou školu vede 9 zkušených učitelů plavání, kteří se snaží po celou dobu kurzu vytvářet dětem co nejlepší podmínky, aby se nebály vody. Ke každému dítěti přistupují dle podmínek individuálně a také dbají na schopnosti jednotlivých dětí.

 

Vnitřní řád plavecké školy: Vnitřní řád plavecké školy.pdf (612301)

 

Plaveckou školu navštěvují tyto základní školy:

 

Borovany

Lišov

Trhové Sviny

Nové Hrady

Horní Stropnice

Štěpánovice

Ledenice

Olešnice
Jílovice  

 

 

Plavání v rámci povinné tělesné výchovy.

U prvních tříd probíhá plavání po celý školní rok, vždy jednu hodinu týdně. Učitelé plavání se zaměřují u dětí na rozvoj kladného vztahu k vodě, hravou formou ve vodě děti odnaučují bát se vody, učí je pravidelnému dýchání do vody, orientaci ve vodě – pomocí drobných her, používají nadlehčovací pomůcky pro výuku splývání, zařazují i skoky do vody a potápění.

Žáci druhých a třetích tříd kromě základního plaveckého výcviku, který začíná vždy od ledna do konce května, plavou také po celý školní rok. V pololetí a na konci roku jsou klasifikováni na vysvědčení

Žáci čtvrtých a pátých tříd plavou celý školní rok také jednu hodinu týdně. Zde se učitelé zaměřují na zdokonalovací plavecké dovednosti. Děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly - kraul, znak, prsa, vytrvalostní plavání, skoky do vody, plavání pod vodou, různé obrátky ve vodě, hry ve vodě, plavecké štafety, vodní pólo, plavání s různými plaveckými pomůckami atd. V pololetí a na konci roku jsou klasifikováni na vysvědčení.

            Žáci celé školy mají možnost navštěvovat kroužek Plavání pro zdraví.

            Žáci šestých až devátých tříd mají možnost navštěvovat kroužek sportovních her ve vodě v odpoledních hodinách.

 

Seznam učitelů Plavecké školy:

Hana Jeremiášová               

Mgr. Petra Beňová

Bc. Věra Weisfeitová

Mgr. Tomáš Hermann

Milena Machtová

Robert Bican

Jitka Hejtmánková

 

Bc.Lucie Rieneslová

 

Bc.Lenka Rychlá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany