Základní škola Borovany - Škola pro život

Savci na území ČR

 

Nejznámější savci na území ČR – DÚ pro 7.ročník

 

ÚKOL: Vyplnit pracovní listy  viz. Pracovní list č. 1 – zajíc polní ,Práci odeslat nejpozději do 28.2.2010 na email zs.machatova@seznam.cz

- práce ve dvojicích

- do emailu napsat jména dvojice, třídu, jako přílohu poslat vypracované listy

- v pracovních listech lze nalézt  15 zástupců nejznámějších savců vyskytujících se na území České Republiky - inspiraci lze hledat v odborné literatuře (lze vypůjčit v knihovně, v kabinetu přírodopisu, nebo použít co máte doma) či na internetu :   

www.savci.upol.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/

https://www.naturfoto.cz/savci.html

https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/abeceda.html

 

- Do tabulky je nutné vyplnit všechny kolonky a ke každému zástupci přidat fotografii do levého sloupečku

 

Nejznámější savci na území ČR.doc (181,5 kB)

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany