Základní škola Borovany - Škola pro život

Přírodopis

 

Poznávačka – ptáci – 7. třídy:

 

ÚKOL: správně určit jednotlivé zástupce a vyplnit pracovní listy viz. Pracovní list č. 1, odevzdat nejpozději do 31.12.2009 na email zs.machatova@seznam.cz

- práce ve dvojicích

- do emailu napsat jména dvojice, třídu, jako přílohu poslat vypracované listy

- v pracovních listech lze nalézt 30 zástupců třídy ptáků: vrabec polní, kalous ušatý, kolibřík, ledňáček říční, straka obecná, dudek chocholatý, sýkora koňadra, zvonek zelený, stehlík obecný, vlaštovka obecná, čáp bílý, volavka popelavá, kachna divoká, holub hřivnáč, racek chechtavý, sova pálená, pelikán bílý, potápka roháč, pštros dvouprstý, sokol stěhovavý, bažant obecný, labuť velká, káně lesní, plameňák růžový, sojka obecná, vrána obecná, datel černý, kos černý, slavík obecný, pěnkava obecná

 

- inspiraci lze hledat v odborné literatuře či na internetu :    https://www.ptacisvet.cz/

                                                                                        https://ptaci.naturfoto.cz/

                                                                                        https://www.nasiptaci.cz/

 

SOUBOR KE STAŽENÍ ZDE:

Poznávačka ptáci.doc (2,4 MB)

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany