Základní škola Borovany - Škola pro život

Změna trvalého inkasního příkazu strávníků školní jídelny - informace pro strávníky, kteří hradí obědy z účtu České spořitelny a.s.

01.10.2018 10:01

Z důvodu zrušení sběrných účtů Českou spořitelnou a.s. bude nutné změnit Váš inkasní příkaz na úhradu stravného na následující bankovní účet školy:

105 495 812 / 0300

Souhlas k inkasu z účtu na běžný účet základní školy popřípadě potvrzení z internetového bankovnictví doručte nejpozději do 19.10.2018 vedoucí školní jídelny.

Formulář pro provedení změny: Změna trvalého inkasního příkazu.pdf (532940)

 

Důležité upozornění:

Pokud nezajistíte změnu inkasního příkazu do 19.10.2018 a nedoručíte potvrzení, nebude možné od listopadu 2018 odebírat stravu ve školní jídelně.

Děkujeme za pochopení.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany