Základní škola Borovany - Škola pro život

Zápis ve znamení velkého zájmu

21.01.2014 13:04

     Ve dnech 16. a 17. ledna se v Základní škole Borovany konal zápis dětí do prvních tříd školního roku 2014/2015.

     Bylo přijato 47 dětí z našeho spádového obvodu, což je o 8 více, než v loňském roce. Dalších 8 dětí, které podle svého bydliště nepatří do našeho školského obvodu, na rozhodnutí čeká. Podle konečného stavu po zápisu však bude žádostem o jejich přijetí s největší pravděpodobností vyhověno.

     Ve dvou případech jsou také podané žádosti o přijetí dítěte v předčasném termínu.  To znamená, že žák při nástupu do školy ještě nedosáhl šestého roku věku. Podmínkou v těchto spíše výjimečných případech je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

     Celkový počet 77 dětí, které se dostavily k zápisu, doplňuje 20 těch, jejichž zákonní zástupci si většinou dle vlastního uvážení podali žádost o odklad.

     Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejme úspěšný vstup do základního vzdělávání, při kterém budou moci ocenit, že právě naše škola je dobře připraví do dalšího života.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany