Základní škola Borovany - Škola pro život

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

02.03.2018 09:30

            Ředitelství Základní školy Borovany oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se koná

 

ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13,3o hod. do 17,3o hod.

v pátek 6. dubna 2018 od 13,oo hod. do 16,oo hod.

v budově Základní školy Borovany, v přízemí, v označených třídách.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 bude přijato maximálně 56 žáků do maximálního počtu 2 tříd.

Při naplnění kapacity školy budou přednostně přijaty děti, které patří do školského obvodu Základní školy Borovany - Borovany, Dvorec, Hluboká u Borovan, Radostice, Trocnov, Třebeč, Vrcov, Mladošovice, Ostrolovský Újezd a Strážkovice. Dle dostupných informací je pro tyto děti dostatek volných míst.

V případě překročení kapacity volných míst z důvodu většího počtu žádostí dětí, které nepatří do školského obvodu naší školy, bude u těchto žádostí postupováno podle doporučení úřadu veřejné ochránkyně práv  - výběr losem.

Dotazník pro rodiče.pdf (205253)

Žádost o přijetí.pdf (209324)

Vyjádření lékaře.pdf (175582)

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany