Základní škola Borovany - Škola pro život

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

13.03.2017 10:31

            Ředitelství Základní školy Borovany oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná

 

ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13,3o hod. do 17,3o hod.

v pátek 7. dubna 2017 od 13,oo hod. do 17,oo hod.

 

v budově Základní školy Borovany, v přízemí v označených třídách.

            Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany