Základní škola Borovany - Škola pro život

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

04.12.2015 12:53

            Ředitelství Základní školy Borovany oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 se koná

 

ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 13,3o hod. do 17,3o hod.

v pátek 22. ledna 2016 od 13,oo hod. do 17,oo hod.

 

v budově Základní školy Borovany, v přízemí v označených třídách.

            Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017 bude přijato maximálně 56 žáků do maximálního počtu 2 tříd.

Při naplnění kapacity školy budou přednostně přijaty děti, které patří do školského obvodu Základní školy Borovany - Borovany, Dvorec, Hluboká u Borovan, Radostice, Trocnov, Třebeč, Vrcov, Mladošovice, Ostrolovský Újezd a Strážkovice.


Dotazník pro rodiče.pdf (196,2 kB)
Žádost o přijetí.pdf (197,8 kB)

 

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany