Základní škola Borovany - Škola pro život

Základní informace pro rodiče nastupujících prvňáčků

18.08.2022 11:52

První den ve škole:

 • přijít v časovém rozmezí 7,25 - 7,40 hodin, na každé třídě bude seznam žáků
 • děti si mohou přinést aktovku, přezůvky, kapsáře s pomůckami na VV a PČ, do šatny si mohou zavěsit látkovou tašku s cvičebním úborem, přezůvky (možno postupně během 1. týdne)
 • proběhne slavnostní uvítání, předání základních informací
 • žáci obdrží přihlášku do školní družiny - od druhého školního dne mohou družinu navštěvovat
 • školní jídelna - první den jsou děti bez oběda - všichni žáci 1. ročníku, kdo má vyřízenou přihlášku do ŠJ může na oběd druhý den
 • zakoupit klíč od šatny 30,- Kč (rodič předá třídní učitelce)
 • třídní učitelka předá dětem ČIP pro vstup do školy s instrukcemi a heslem na objednání stravy (musejí mít všichni – vstup do školy), čip platíme přes on-line školní pokladnu po registraci všech žáků třídy - co nejdříve zaregistrovat dle pokynů, které dostanete 1. den

 

V dalších školních dnech:

 • vyučování 7,45 -11,20 hodin, jedenkrát týdně odpolední vyučování - končíme ve 13,10 hodin (dle rozvrhu, který bude předán 1. září)
 • přezůvky - podepsané-hned druhý den, ukládáme je na polici u lavičky v šatně
 • cvičební úbor - látková taška: cvičky, tepláky, triko, mikina, cvičební obuv na ven, obuv do tělocvičny - (nutná bílá podrážka) - vše podepsané
 • kapsář na lavici - pomůcky VV, PČ - větší hadřík, igelitový ubrus cca 50X50 cm - jako podložka pod výkresy, plastový kelímek na vodu, papírové kapesníčky 2x+ ostatní pomůcky z přehledu, který rodiče obdrželi při zápisu do školy
 • penál: 2 tužky, guma, nůžky, 4 základní barvy pastelek, Progressa, hadřík, později 2 pera – nejlépe Tornádo
 • plavecký výcvik od října - v září pohybové hry nebo jiné sportovní aktivity
 • školní družina - od 6,00 do 16,45 hodin, platí se pololetně - 160,00 Kč na měsíc dle vnitřní směrnice školy https://www.zsborovany.cz/druzina/
 • 200 Kč na drobnosti, které nejdou hradit z online pokladny

 

Vše ostatní Vám bude sděleno 1. září, případně telefonicky - tel. 387932111.

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany