Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2014/2015

05.08.2014 12:19

Zahájení školního roku 2014/2015 proběhne dne 1. září 2014 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 29. srpna 2014 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

1.září 2014

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

2.září 2014

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.50 hodin v době mimo vyučování.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany