Základní škola Borovany - Škola pro život

Žáci třetího ročníku poznávají své okolí

09.12.2014 11:43

Žáci 3. ročníků se v předmětu Prvouka učí o místě, ve kterém žijí. Začínají vyprávěním o své rodině a domovu. Poznávají riziková místa a nebezpečí při cestě do školy či jízdě na kole. Od měsíce října si povídají a čtou o své obci a jejím okolí. Aby se výuka stala zábavnější, navštívily děti několik zajímavých míst.

 

23. října 2014 se žáci jeli podívat na výlov Spolského rybníka. Po příjezdu do školy své zážitky popsali v krátkém slohovém cvičení.

Dnes jsme jeli se třídou na výlov Spolského rybníka. Ukazovali nám tam ryby. Pak jsme šli dolů z břehu do loviště. A tam jsme si mohli vzít rybičky s sebou domů. Za hodinu jsme šli k autobusu a jeli do Borovan.                                      

Karolína Pártlová

Dne 23. 10. 2014 jsme jeli na výlov Spolského rybníka. Jeli jsme autobusem. Říkali nám o rybách a rybníce. Mohli jsme si také na ryby sáhnout. Bylo to prima. Malé rybky jsme si mohli vzít v nádobce domů.                                                       

Zuzana Jindrová

Dnes jsme byli na výlovu Spolského rybníka. Bylo ošklivé počasí. Rybník byl obrovský. Viděli jsme dvě nákladní auta, do kterých se po takové skluzavce spouštěly ryby. Pan Adamec a ještě jedna paní nám vyprávěli o rybách a rybníku.                       

David Rychlý

 

11. listopadu 2014 se děti zúčastnily prohlídky kláštera a zámku. Prováděla nás paní Magdalena Hluštíková. Její vyprávění bylo zajímavé a působivé. Děti zaujal nejen výklad, ale i zvukové ukázky a úkoly, které během prohlídky plnily.

2. prosince 2014 jsme byli na exkurzi v Nazaretu. Děti si prohlédly celou chráněnou dílnu. Obdivovaly zručnost a trpělivost při vytváření výrobků z hlíny. Na závěr si mohly zkusit nabarvit květináč, svícen nebo zvoneček. Jak se jim to povedlo, posuďte sami.

Velmi rádi bychom chtěli poděkovat panu Adamcovi, paní Hluštíkové, paní Novákové a paní Kubešové za spolupráci.

Mgr. Vlasta Dědová, Mgr. Jana Šimková

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Poznavame_sve_okoli

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany