Základní škola Borovany - Škola pro život

Výuka náboženství

14.09.2011 08:06

Náboženství je v borovanské škole vyučováno formou nepovinného předmětu. Mohou ho tedy navštěvovat žáci od 1. až po 9. ročník. Děti se zde postupně seznamují  s  křesťanstvím  jako  takovým,  zejména s  křesťanskými hodnotamia morálními zásadami. Více informací a přihláška ZDE : Výuka náboženství

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany