Základní škola Borovany - Škola pro život

Vynikající úspěchy v matematické olympiádě

03.05.2023 07:08

12. dubna 2023 se v Českých Budějovicích konalo okresní kolo matematické olympiády.

Naši školu reprezentovali dva žáci sedmého ročníku – Jan Vondrášek a Jiří Němeček. Konkurence byla velká, celkem soutěžilo v této kategorii 65 žáků, většina z nich byli studenti víceletých gymnázií.

A výsledky našich žáků? Víc než skvělé. Jan Vondrášek se umístil na 1.-12. místě s plným počtem bodů (pouze dva žáci byli ze ZŠ, zbylých 10 z víceletých gymnázií). Jirka Němeček skončil na nádherném 20.-24. místě a byl úspěšným řešitelem.

Oběma klukům patří obrovská gratulace i poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Škoda jen, že soutěž nemá krajské kolo.

PaedDr. Iveta Červenková

© Double L-art

Základní škola Borovany