Základní škola Borovany - Škola pro život

Ústřední kolo dějepisné olympiády

16.06.2015 12:48

Tak jako každý rok konalo se i letos mezi 25. a 29. 5. ústřední kolo dějepisné olympiády. V tomto roce se jej zúčastnilo na 31 nejlepších řešitelů krajských kol. Ústřední kolo dějepisné olympiády se vždy koná na jiném místě a s jiným tematickým zaměřením. V letošním roce bylo místem jeho konání město Litoměřice a tématem období 2. světové války. Všichni soutěžící museli vypracovat práci podle zadaného tématu a tu pak prezentovat před porotou a spolusoutěžícími. A samozřejmě jsme museli nabýt patřičných vědomostí z oboru historie.

Ústřední kolo však není pouze psaním testů a prezentování prací. Pro účastníky je vždy připraven pestrý program se zaměřením na téma olympiády. A tak jsme v Litoměřicích – městě K. H. Máchy – navštívili tamní podzemí, muzeum a historické objekty. Vypravili jsme se také do nedalekého pevnostního města Terezín, ve kterém bylo za 2. světové války zřízeno ghetto (v tzv. Velké pevnosti) a vězení pražského gestapa (v tzv. Malé pevnosti).

Večery jsme pak trávili besedami s historiky či jeden také s veteránem, který prošel Duklou a podílel se na osvobozování Ostravy.

Celý jeden den jsme pak strávili v Praze. Bylo to 27. května – 73 let od atentátu na kata českého národa R. Heydricha. Navštívili jsme zde Ústav pro studium totalitních režimů, Žižkův památník na Vítkově a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se naši parašutisté až do poslední chvíle bránili nacistům.

Celé ústřední kolo bylo zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků na litoměřickém hradě a předáním cen. Své 4. místo považuji nejen za svůj osobní úspěch, ale i za úspěch školy se všemi, kteří mě podporovali a také za úspěch kraje, který jsem reprezentoval.

                                                                                                                             Martin Houška

 

Martinovi upřímně blahopřejeme k jeho velkému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy na všech akcích, kterých se během školní docházky zúčastnil. Přejeme mu mnoho dalších úspěchů při studiu na gymnáziu, kam po prázdninách nastupuje.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany