Základní škola Borovany - Škola pro život

Úprava cen obědů

14.12.2011 09:40

Ředitelství Základní školy Borovany upozorňuje všechny žáky - strávníky školní jídelny, že od 1.února 2012 bude navýšena cena jednoho oběda o 2,- Kč. Žákům starším 15 let bude cena jednoho oběda navýšena o 3,- Kč. Tato cenová úprava vychází ze změny sazby DPH a nárůstu cen surovin a energií.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany