Základní škola Borovany - Škola pro život

Upozornění pro rodiče - žádost o uvolnění žáka z vyučování

01.04.2014 15:20

Výňatek ze školního řádu:

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

jeden den – třídní učitel,

více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

 

V případě žádosti zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování z důvodu ozdravného pobytu (u moře, na horách...) je nutné přiložit lékařské doporučení. Teprve pak lze žádost posuzovat jako odůvodněný případ a vyhovět ji. 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany