Základní škola Borovany - Škola pro život

Učení nejen v lavicích

03.11.2010 15:33

 

  S letošním pátým ročníkem končí na prvním stupni výukový program Základní škola. První až čtvrtý ročník se již učí podle ŠVP. Přesto naši páťáci o nové metody a formy práce nepřijdou. Určitě si každý nalezne ve výuce to, co ho bude bavit. Může se stát „objevitelem okolního světa“, prostě stát se aktivním spolutvůrcem výchovně vzdělávacího procesu.

 

Loňské vlastivědné učivo o státosprávním uspořádání, o demokracii jsme hned na začátku školního roku převedli do praxe. Zorganizovali jsme volby do TŽS. Využili jsme ochoty pana starosty PhDr. Stanislava Malíka sejít se s námi na radnici, seznámit nás s průběhem  komunálních voleb v Borovanech a s prací městského úřadu. V závěru zbyl čas i  na dotazy.

 

Poutavý výklad paní Ing. Aleny Seberové nás vrátil v čase hluboko do historie Borovan. Vhodně vybrané informace přiměřené věku dětí spojené s prohlídkou docílily toho, že o klášteře, stavbě vévodící opět v plné kráse našemu náměstí, dokázali téměř všichni samostatně napsat příspěvek do ročníkového projektu „Krok za krokem Jihočeským krajem“. Nově upravené prostory každý obdivoval. Všem, kteří se zasloužili o renovaci kláštera, děkujeme.

 

Flétna, klarinet, saxofon, lahve s vodou, kus obyčejné plastové roury a kšiltovka. Tyto indicie určitě postačí, aby čtenář poznal, že jsme byli na koncertu vynikajícího hráče a dirigenta, jehož hudební a komunikační umění přimělo i jedenáctileté posluchače němě sedět a poslouchat. Určitě jste uhodli, že děti svým uměním zaujal Jiří Stivín. V nádherném kulturním prostředí síně O. Jeremiáše ho doprovázela Jihočeská komorní filharmonie.

 

Máte rádi česnekové tolary, cmundu či bramborové placky? Páťákům chutnaly. Tím spíš, že brambory, ze kterých se připravují, si sami v loňském školním roce zasadili, okopávali a letos sklidili, ve cvičné kuchyňce oškrabali, podle receptů všechny ty dobroty usmažili  a samozřejmě s chutí snědli.

 

Takhle začal páťákům  letošní školní rok. Přejeme si, aby ho ve zdraví dokončili. Proto se budeme snažit po celý rok předcházet úrazům, zejména těm na silnici. Dopraváček, maskot celoročního projektu, nás již  zavezl na dopravní hřiště. V učebně jsme si zopakovali dopravní značky a základní pravidla silničního provozu. Pak už hurá na kola. Všichni si jízdou zručnosti vyzkoušeli, do jaké míry umějí kolo ovládat. Při druhé návštěvě na nás čekaly dopravní testy a praktická zkouška . Patnáct žáků obdrželo průkaz mladého cyklisty.  Věříme, že i další akce, které páťáky čekají, vzbudí jejich zájem o výuku a že s Dopraváčkem všichni  ve zdraví úspěšně školní rok zakončí.

 

                                                                      Karla Sluková

Naše snažení na dopravním hřišti : zsbo.rajce.idnes.cz/Dopravni_hriste_Ceske_Budejovice/

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany