Základní škola Borovany - Škola pro život

Učebnice, Židé a tolerance

02.03.2011 07:47

   Do učebnic dějepisu je začleněno poučení o židovském etniku. Oprávněně. Objektivní  výklad  o historii Židů klade na školní učebnice dějepisu nemalé nároky. Právě obsah by měl žákům napomoci k lepší orientaci v problémech současného světa a k vytváření postojů odmítajících rasismus, antisemitismus a genocidu Židů.

   V 6. ročníku Frausovy učebnice dějepisu nalezneme informace o starém Izraeli v části Nebudeš mít jiného boha mimo mne, v níž se žáci dozvědí o izraelských kmenech, hebrejské Bibli, Tóře a Talmudu. V tématu o starověkém Římu pracují s pojmem judaismus.

   V 7. ročníku se o Židech hovoří v kapitole V bohatství a dobrých skutcích v cizí zemi. Zde žáci poznají, jak si Židé přes pronásledování  dokázali ve středověké Evropě udržet svoje náboženství  a kulturu. Jejich odlišnost vedla k oddělení od většinové  křesťanské společnosti a k řadě dalších  omezení. Učivo seznamuje žáky s náboženskými pravidly, které věřící Židé dodržují.

   Učebnice dějepisu pro 8. ročník upozorňuje na postupné zrovnoprávnění židovského obyvatelstva, uvádí některé představitele židovské kultury 19. století a ukazuje, jak se protižidovské předsudky promítly do novodobého antisemitismu.

   Učebnice dějepisu pro 9. ročník dosud  nakladatelství Fraus  nevydalo, ve školách se objeví v září letošního roku. V části věnované holocaustu využíváme pracovní listy vydané Památníkem Terezín. Zabývají se postavením Židů v Evropě, sledují osudy židovského obyvatelstva, zmiňují se o městu Terezín a terezínském ghettu, ve zkratce představují významné osobnosti, které prošly kvůli židovskému původu ghettem.

   Podceňování antisemitismu  přivedlo lidstvo v minulém století k holocaustu, kdy nacisté vyvraždili přibližně šest miliónů evropských Židů. Měli bychom se naučit tolerovat odlišné kultury a zvyky, respektovat právo na jejich svobodný rozvoj, neboť ona odlišnost, ona jinakost nás obohacuje a kultivuje a  zároveň posiluje naši osobnost.

 

                                                                Jan Sluka

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany