Základní škola Borovany - Škola pro život

Třetí jazyková zkouška žáků základní školy

16.06.2015 12:49

Po celoroční pečlivé přípravě skládalo ve středu 20. května 2015 celkem osmadvacet žáků ze sedmých, osmých a devátých tříd mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Cambridge Exams, jak se zkoušky správně nazývají, mají tři úrovně – Starters, Movers a Flyers. Naši žáci se mohou pochlubit, že tento rok skládali nejtěžší úroveň zkoušky, tzv. Flyers, která odpovídá znalostně základním zkouškám pro dospělé. Zkouška byla poslední metou přípravného kroužku, na který žáci docházeli od října loňského roku, kde byli připravováni na všechny čtyři části testu: Listening (poslech), Reading (porozumění textu), Writing (psaní) a Speaking (konverzace s rodilým mluvčím). Na testování prvních tří částí přijela i letos dohlížet Mgr. Ivana Šamalíková, ředitelka Britského centra. Na ústní části děti konverzovaly se Stevem Rileyim, který je poctil svou návštěvou již potřetí. Děti se před známými tvářemi cítily mnohem lépe, přestože pocity některých byly smíšené z vlastních výkonů. Na konci června si žáci pojedou slavnostně převzít mezinárodně uznávané certifikáty, ze kterých vyčtou, jak byli úspěšní. Testy jsou totiž odesílány do Cambridge v Anglii, kde jsou hodnoceny experty. Tento proces trvá přibližně čtyři týdny a je finančně nákladný. Do té doby budou žáci, vyučující a pravděpodobně i jejich rodiče v napětí očekávat výsledky zkoušky. Mezi nimi jsou tito žáci:

 

7.A      Daniela Frejlachová

            David Janoška

7.B      Natálie Bicanová

            Karolína Pufferová

8.A      Kateřina Bartoňová

            Sára Brožíková

            Jan Krivák

            Václav Plecer

            Michaela Stehlíková

            Jáchym Urban

            Pavlína Vojíková

8.B      Matěj Fencl

            Pavlína Fenclová

            Aneta Ferjančičová

            Vojtěch Hokr

            Ondřej Hruška

            Veronika Malíková

            Lukáš Petrášek

            Simona Tvarochová

9.A      David Babka

            Dominika Bačová

            Jitka Brůžková

            Michaela Pecánková

            Terezie Polívková

            Michaela Procházková

            Monika Smetanová

9.B      Matěj Bican

            Petra Žbánková

 

Všem držím palce, aby byly jejich výsledky co nejlepší a aby byli všichni absolventi spokojení.

                                                                                              Mgr. Aneta Červenková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany