Základní škola Borovany - Škola pro život

Třeťáci poznávají Borovansko

16.06.2019 09:04

     Ve 3. třídě se výuka v jednotlivých předmětech zaměřuje na region, ve kterém žáci žijí.

     V letošním školním roce jsme navštívili výstavu zvířat, prohlédli si borovanský klášter a samozřejmě také knihovnu. Děti besedovaly na radnici s panem starostou Ing. Jenknerem o jeho práci a fungování radnice. Od pana Malíka se na výstavě dozvěděly o významu včel. V chráněné dílně Nazaret si vyrobily vánoční svícen.

     Na jaře si žáci prohlédli safari farmu v Hluboké u Borovan, po které je provázel pan Hanousek.

     V měsíci červnu jsme uzavřeli naše putování po městě Borovany návštěvou interaktivní výstavy „Z Borovan vlakem tam a zpátky“. V rámci výstavy vyplňovaly děti pracovní list, který následně hodnotila paní Gráfová z Infocentra Borovany.

     Ve slohové práci „Proč se mi líbí (nelíbí) mé město/vesnice?“ napsali žáci zajímavé postřehy:

      Vesnička Hluboká u Borovan je malá, ale díky tomu velmi tichá. Nejezdí tam skoro vůbec žádná auta, a proto je tam čistý vzduch. Má malé hřiště, když zamrzne rybník Linda, máme i kluziště. V okolí jsou lesy, proto chodíme na houby. Ve vsi mám spoustu kamarádů a moc se mi tam líbí. (Karolína Beňová)

     Naše město má asi 4 tisíce obyvatel. Líbí se mi, protože tu máme koupaliště Lazna, opravený klášter a moderní školu. Je to hezké město. Ráno je klid, v poledne bijí zvony kostela a odpoledne můžeme jít do kavárny nebo na zmrzlinu. (Viki Erhart)

     Děkujeme všem, kteří nám umožnili, abychom poznali naše město a vytvořili si k němu kladný vztah.

 

za 3. ročník Mgr. Vlasta Dědová a Mgr. Dagmar Jeníková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany