Základní škola Borovany - Škola pro život

THEIA ve škole

23.11.2012 15:01

Program zaměřený na vztahy v kolektivu uvítá při své práci každý učitel.

V rámci projektu „ Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji“ zařadilo občanské sdružení THEIA pro žáky 1. a 2. tříd vyučovací hodinu na téma „Bezpečný start do školního života“.

Lektorka si organizovala hodinu sama s asistentkou bez účasti třídní učitelky. Program byl veden formou estetické výchovy. Na začátku hodiny si společně s dětmi připravily místo pro dramatizaci a výstavku prací. Dětem se hodina líbila, plnily svědomitě zadané úkoly, které přispívaly k zapojení dětí do kolektivních činností a zlepšení vzájemné komunikace. Vesele vyprávěly své zážitky při sledování divadélka, které přispělo k vzájemnému porozumění dětí v kolektivu při společné činnosti. Nové poznatky využijí při každodenním chování k ostatním vrstevníkům.

                                   Mgr. Dana Čeňková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany