Základní škola Borovany - Škola pro život

Společné on-line třídní schůzky

26.10.2021 09:36

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace se společné třídní schůzky uskuteční on-line formou prostřednictvím platformy MS Teams.

Termín konání: 4.11.2021 od 17.00 hodin

S třídní učitelkou/třídním učitelem se zákonní zástupci spojí prostřednictvím žákovského účtu pro online výuku v aplikaci MS Teams.

Na této společné schůzce nemohou vyučující podávat informace o prospěchu a chování dítěte. Bude provedena volba třídního důvěrníka, třídní učitelka/učitel podá souhrnné informace o třídě a k možnostem individuálních konzultací za období 1. čtvtletí, které se uskuteční on-line formou v týdnu od 8. do 12. listopadu.

Luboš Laczko

Aktuálně

Vzhledem k nemoci paní učitelky Lucie Pavlové se společná třídní schůzka třídy 1.B uskuteční v náhradním termínu.
 
 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany