Základní škola Borovany - Škola pro život

Slet čarodějnic

03.05.2011 06:57

  V nejnižších ročnících se ještě neučíme dějepis, ale lidové zvyky a tradice si připomínáme nejen v prvouce, ale také v pohádkách, vyprávěních a společných hrách.

  Čarodějnický průvod předškoláků, prvňáků a žáků 2.tříd byl připomínkou starých zvyků a rituálů, jimiž bylo žehnáno dobré úrodě.

Děti si přinesly plyšové myšky a pavouky, maminky pomohly s kostýmem, tatínkové nachystali kouzelné hůlky i košťata. Slet čarodějnic, čarodějů, černokněžníků, kouzelníků a ježibab mohl začít. Společný rej jsme zahájili spolu s dětmi z mateřské školy na borovanském  náměstí. Cestou ke škole jsme všechny pozdravili a dopoledne zakončili fotografováním do kouzelnického alba.

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Slet_carodejnic_2011/

                                                                              Mgr. D. Čeňková, Mgr. P. Plchová

Rej čarodějnic ve ŠD : zsbo.rajce.idnes.cz/Carodejnice_ve_SD_2011/

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany