Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

26.09.2012 11:48

- Od 1. listopadu 2012 nabývají účinnosti tyto dvě přepracované směrnice školy: Pro rodiče

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany