Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní kolo olympiády z anglického jazyka

18.01.2017 12:36

Jako již bývá v lednu zvykem, probíhají vědomostní olympiády z různých předmětů. Stejně tomu tak bylo i v anglickém jazyce. Žáci 7. – 9. ročníků během týdne od 9. do 13. ledna absolvovali písemnou práci týkající se vybraných gramatických jevů a slovní zásoby, kterou by měli ovládat. Na základě úspěšnosti v písemné části byli vybráni k změření zdatnosti v poslechové části a následně v ústní konverzaci, která proběhla v odpoledních hodinách 16. ledna 2017 v prostorách školy. Školní kolo se skládalo ze dvou kategorií. V první kategorii se utkali žáci a žákyně 7. ročníku, kteří konverzovali ve dvojicích na vylosované téma před komisí složené z vyučujících anglického jazyka. Druhou kategorii představovali žáci 8. a 9. ročníků, kteří na vybrané téma hovořili samostatně a následně konverzovali se zkoušejícími.

Výsledné umístění na 1. – 3. místě ve školním kole je následovné:

Kategorie I (7. ročník)

  1. místo    David Slezáček (7. B)
  2. místo Tomáš Dvořák (7. B)
  3. místo Jan Ochozka (7. B)

Kategorie II (8. a 9. ročník)

  1. místo Petr Sigmund (9. A)
  2. místo David Janoška (9. A)
  3. místo Kateřina Eiblová (9.B)

 

Petr Sigmund a David Slezáček postupují do okresního kola, které se bude konat 15. února 2017 v Českých Budějovicích. Všem soutěžícím, kteří se dobrovolně rozhodli vystoupit před své spolužáky a vyučující, patří gratulace, poděkování a obdiv za statečnost a maximální úsilí, které vyvinuli. Postupujícím držím palce v okresním kole.

Poděkování bych ráda směrovala i svým kolegyním angličtinářkám za spolupráci při organizaci školního kola.

Mgr. Aneta Červenková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany