Základní škola Borovany - Škola pro život

Šestnáct nových notebooků zpestří výuku dětí na Základní škole Borovany.

14.04.2011 11:48

 

Vybavení v hodnotě 200 tisíc korun pořídila škola díky grantu Oranžová učebna Nadace ČEZ. Celkové náklady se vyšplhaly na 232 tisíc korun, zbývajících 32 tisíc korun poskytlo Město Borovany.

„Učebna je v době vyučování vytížená po celý týden. Naším cílem je její maximální využití i mimo výuku, konkrétně pro výukové kurzy a další mimoškolní zájmové činnosti,“ vysvětluje Luboš Laczko, ředitel ZŠ Borovany. Školu navštěvuje přes 400 dětí, z nichž většina na nových počítačích pracuje v rámci některých předmětů. „Pro děti je vyučování pestřejší a zajímavější. Pedagogům zase nové počítače rozšířily možnosti využití moderního softwaru a přípravy,“ hodnotí přínos nové učebny Laczko.

Na moderních počítačích se mladí školáci učí například vyhledávat informace na internetu, procvičují si učivo pomocí výukových programů, zpracovávají materiály a úkoly do nejrůznějších předmětů. Nově vybavená učebna slouží k výuce nejen informatiky, ale také českého jazyka, matematiky a dalších. „Děláme tady různé referáty nebo powerpointové prezentace. Můžu si tak dohledat i něco víc, než se učíme v hodinách. Máme také psaní všemi deseti, které se hodí,“ popisuje Adam Odvárka z deváté třídy.
Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitnit výuku přírodovědných a technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. „Znalost práce s výpočetní technikou je dnes považována za nezbytnou při hledání zaměstnání i v běžném životě. Je proto důležité, aby se s počítači měly možnost seznámit již děti na základních školách. Těší nás, že můžeme pomoci školám vychovávat děti moderně,“ říká Antonín Ješátko, zástupce ředitele JE Temelín.

Borovanská škola získala 200tisícový dar díky vítězství v internetové soutěži, kterou  loni Nadace ČEZ vyhlásila.  „Nezbývá, než popřát žákům i pedagogům, aby se jejich Oranžová učebna stala branou k poznání a trvalému zájmu o nové informace,“ přeje žákům František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

/Převzato z tiskové zprávy Nadace ČEZ/

 

Poznámka na závěr:

U příležitosti oficiálního zahájení provozu Oranžové učebny chceme poděkovat nejen všem dárcům, kteří se podíleli na tomto projektu, ale i široké veřejnosti, která v hlasování o vítězný projekt významně pomohla k našemu úspěchu. Děkujeme.

Luboš Laczko

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany