Základní škola Borovany - Škola pro život

Šesťáci zažili dějepis v praxi

16.11.2018 15:14

Žáci 6. ročníku navštívili Státní zámek Třeboň, aby lépe poznali historii oblasti, v níž vyrůstají. Paní průvodkyně zámku si dokázaly osobitým pojetím výkladu získat pozornost dětí. Žáky seznámily nejenom s historickými událostmi, důležitými mezníky rozvoje a výstavby zámku a přilehlých polností i polesí, s výstavbou rybníků a zvelebováním celého zdejšího panství, ale především jim na osudu samotných majitelů panství ukázaly, že to byli lidé jako my, kteří měli své sny, prožívali lásky i životní zklamání, museli se vyrovnávat s prohrami, předsudky a mnohdy svůj osobní život podřídit tradici a požadavkům vedoucím k udržení moci, majetku a přežití samotného rodu. Dětem trpělivě zodpovídaly jejich zvídavé otázky, protože celý výklad byl zahalen i rouškou tajemství, což děti opravdu ohromilo. 

             Žáci 6. ročníku také využili možnosti navštívit Státní oblastní archiv Třeboň. Paní archivářka velmi vhodným způsobem, kdy ve spolupráci s dětmi porovnala naše dvě téměř sousedící města z hlediska polohy, rozlohy, počtu obyvatel, data založení i historie, získala žáky ke spolupráci a poměrně složité i náročné zaměření archivářské profese pro ně zpřístupnila a přiblížila. Naši žáci díky tomu, že na Základní škole v Borovanech již od 1. ročníku po celou dobu školní docházky aktuálně zapojujeme do výuky znalosti z regionální tematiky, uměli velmi aktivně reagovat na kladené otázky a sami se zapojovat do výkladu. Děti byly ohromeny neopakovatelnou atmosférou, která v archivu jakoby protknula námi vdechovaný vzduch. Dlouhé chodby osvětlované proužkem světla procházejícím malými okénky jen umocňovaly napětí, které v nás informace o písemných národních památkách vyvolávaly, některých archiválií starých téměř 600 let jsme se mohli dokonce i dotýkat a svírat je ve svých rukou. Obdivovali jsme kvalitu použitých materiálů, pergamenových kůží i papíru, inkoustu, zaujalo nás překrásné písmo starých písařů. Mohli jsme obdivovat památky matriční, pozemkové, hospodářsky zaměřené. Navštívili jsme i původní archiv samotných Schwarzenbergů.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili pro naše žáky všední školní den zpestřit a nadělit jim nové prožitky.  

                                                                          P. Leitgebová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany