Základní škola Borovany - Škola pro život

Šest statečných a KET

15.02.2019 09:16

Žáci naší školy, kteří mají zájem věnovat se anglickému jazyku nad rámec běžné výuky, mají již několik let možnost docházet na kroužek, v němž jsou připravováni na složení „Cambridge Exams“, tedy Cambridgeských zkoušek pro děti. Dle ročníku, případně dle svých vlastních vědomostí, si mohou vybrat, jakou úroveň zkoušky si přejí složit. Standardně jsou v nabídce tři úrovně: Starters (začátečníci), Movers (mírně pokročilí) a Flyers (pokročilí), které jsou nabízeny 6. – 8. ročníkům. Našli se však tací, kterým „jen“ dětské zkoušky nestačily!

Šest žáků devátého ročníku totiž splnilo všechny tři dětské úrovně během své školní docházky. Nejvyšší úroveň složili v osmé třídě bez problémů s maximálním počtem bodů nebo jen s drobnými ztrátami. Protože ale v jejich ročníku není v nabídce žádný kroužek, ve kterém by své jazykové znalosti mohli prohlubovat, souhlasili s výzvou připravit se na zkoušku KET – první mezinárodní certifikovanou zkoušku pro dospělé.

KET (Key English Test) dokládá, že student rozumí jednoduchým situacím, jak poslechovým, tak psaným. Zvládne se představit a hovořit o sobě a zároveň je schopný komunikovat s anglickým mluvčím na základní úrovni. KET se tedy skládají ze stejných částí jako dětské zkoušky – poslech, porozumění textu, psaní a konverzace, jelikož zkoušky pro děti mají studenty připravit právě na ty „dospělácké“. Na šestistupňové škále podle CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) odpovídá KET úrovni A2.

Od října do poloviny prosince 2018 se chlapci připravovali na složení zkoušky, která se konala 15. prosince 2018. Trénovali jak poslech, tak porozumění textu, ale ze všeho nejvíce konverzaci ve dvojicích na různá témata a snažili se doladit drobnosti, ve kterých si nebyli jistí. Jedinou možností, jak získat certifikát KET a nepřijít o celkem vysokou částku za zkoušku, kterou jejich podporující rodiče uhradili, bylo zvládnout celý test včetně ústní části na minimálních 75%.

A jak se s tím hoši poprali? Naprosto bravurně. Nejen že si vedli perfektně v konverzační části, která je čekala jako první, ale excelovali i v poslechu a písemné části. František Klíma, Julius Hrmo, Michal Průcha, Jan Ochozka, Milan Bísek a Jan Chrástka jsou historicky prvními žáky, kteří složili mezinárodně certifikovanou zkoušku pro dospělé. A nejen to. Jsou zároveň skvělými studenty, kteří nesplnili pouze požadovaných 75 %, ale svými znalostmi a výkony dosáhli 90 % a vyšší úspěšnosti! Honzík Chrástka a Míla Bísek prospěli na hranici devadesáti procent, Honzík Ochozka a Míša Průcha ztratili pouze sedm a šest bodů z celkového maximálního počtu, a Jula Hrmo přišel o pouhé tři body. Ovšem Fanda Klíma si nenechal utéct ani jeden jediný bod! Fantastické výkony od všech šesti uchazečů! 

Takto skvělé výsledky překvapili i je samotné. Výsledková listina dokonce rozlišuje stupeň úspěšnosti, takže Honzík Chrástka, Míla Bísek „prospěli s pochvalou“ a Honzík Ochozka, Míša Průcha, Jula Hrmo a Fanda Klíma obdrželi čestný titul „prospěl s vyznamenáním“. Ti, kdo prospěli s pochvalou, si potvrdili, že dosahují úrovně A2. Ti, na jejichž výsledcích zazářil nápis „pass with distinction“ – prospěli s vyznamenáním, dokonce splňují úroveň B1.

Je úžasné sledovat, jak se žáci zlepšují a ještě lepší vidět, že je učivo zajímá a baví, že se nebojí výzvy a nezastraší je vidina tvrdé práce. Ráda bych úspěšným absolventům této zkoušky pogratulovala a poděkovala rodičům za podporu a projevenou důvěru, protože to je třetina úspěchu. Pevně doufám, že v budoucnu uslyšíme o dalších dosažených metách. „Boys, you did an amazing piece of work. I am very proud of you and your results. You are my superstars. Enjoy that feeling and keep working.“

                                                                                                          Mgr. Aneta Červenková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany