Základní škola Borovany - Škola pro život

Informační schůzka pro rodiče/zákonné zástupce budoucích prvňáčků

18.06.2021 13:09

Ve středu 25. srpna 2021se od 17.00 hodin uskuteční v malé tělocvičně školy (vchod u bazénu) informační schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků.

 

Po úvodní části (cca 30 minut) bude setkání pokračovat s třídními učitelkami podle rozdělení dětí do tříd.

 

Těšíme se na setkání a zahájení naší budoucí spolupráce.

Pokud by v den konání schůzky platila taková vládní, případně epidemiologická opatření, která pořádání akce znemožní, bude setkání zrušeno. Aktuální informace budou zveřejněny na úvodní stránce www.zsborovany.cz.

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany