Základní škola Borovany - Škola pro život

Recitační soutěž 2015

13.03.2015 10:32

První stupeň ZŠ Borovany pořádal 25. 2. recitační soutěž. Ve dvou kategoriích se úspěšně předvedlo 34 soutěžících.

 V I. kategorii (žáci 2. a 3. ročníku) se umístili na prvních třech místech tito žáci:

1. místo - Karolína Pártlová 3. B

2. místo - Vojtěch Vlček 2. A

3. místo - Gabriela Baštýřová 3. A

Ve II. kategorii (žáci 4. a 5. ročníku) obsadili přední místa následující účastníci:

1. místo – Tadeáš Bradna 5. B

2. místo – Andrea Krénová 5. A

                Tomáš Novotný  4. B

3. místo –  Marie Fialková  4.A

                 Dita Míková  4. B

Za originální přístup k recitaci byl oceněn Tomáš Candra.

Všem účinkujícím gratulujeme a porota se těší na další setkání příznivců poezie.

                                                                                                                                (KS)

V pondělí 9.3. proběhla na naší škole recitační soutěž pro žáky 2. stupně. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií   -   6.a 7. ročník a 8.a 9. ročník.

Celkem se představilo 13 soutěžících. Všichni zaslouží velkou pochvalu, že našli odvahu recitovat před spolužáky a učiteli. Vybrali si buď poezii, nebo souvislý prozaický text, který se naučili zpaměti a pěkně ho zdramatizovali.

            V 1. kategorii obsadili třetí místo společně Radek Gráf a Vojtěch Kysela ze 6.B. Na druhém stupni se umístila Šárka Bohdalová, také ze 6.B. Nejlépe byl ohodnocen František Žbánek ze 6.A, který se radoval z 1. místa.

            Ve 2. kategorii se o 2. místo podělili Barbora Dvořáková z 8.B a Michal Winzig z 9.B.  Třetí místo nebylo uděleno. Tuto kategorii s přehledem vyhrála Terezie Polívková, která všechny pobavila úryvkem ze hry Járy Cimrmana.

                                                                                    Vítězům blahopřejeme.

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Recitacni_soutez_2015

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany