Základní škola Borovany - Škola pro život

Rada SRPDŠ

13.10.2011 09:09

Dne 18. října 2011 se koná od 17.00 hodin ve sborovně školy schůzka Rady SRPDŠ při Základní škole Borovany. Programem jednání jsou volby do školské rady, výše příspěvku SRPDŠ, příspěvek na nákup mimočítankové četby a další.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany