Základní škola Borovany - Škola pro život

Projektové vyučování

18.11.2011 10:46

           Odchodem Petra Voka (1611) zanikl nejpřednější český panský rod, který několik století výrazně ovlivňoval veřejné a politické dění celého království, ale zejména našeho kraje. Výstavkou prací ukazujících výsledky několikatýdenního vyhledávání, psaní, kreslení a vyrábění v hodinách vlastivědy, literatury, pracovních činností, výtvarné výchovy, na výstavě v Třeboni a doma u počítačů přiblížili žáci pátých tříd spolužákům i rodičům vybrané obrazy ze života významného šlechtického rodu pánů z Růže. Projekt "Rožmberský rok" vyplynul z prvostupňového celoročního projektu "Z domova po Evropě". A už nyní na páťáky čeká zatím bezejmenná cestovní kancelář, se kterou se v poslední třetině školního roku vypravíme po Evropě.                                  

                                                                                                                                         K.S.

 

Foto : zsbo.rajce.idnes.cz/Rozmbersky_rok_II

 

Bílá paní

 

Bílá paní v bílých šatech

chodí po rožmberských hradech.

Když usmívá se a bílé rukavičky má,

na hrad štěstí zavítá.

 

Když černé rukavičky má

a smutná líčka svá,

raději bych tam nechodila,

na hrad smůla zavítá.

 

                         Barbora Pavlíková - 5.A.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany