Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt "Postavíme a zařídíme krásný dům" na 1. stupni

11.06.2010 18:17

     Celý letošní školní rok jsme se v rámci všech předmětů zabývali projektem o řemeslech. Děti poznaly základní řemesla, která jsou důležitá pro stavbu domu a jeho vybavení. Od září sledovaly sezónní práce od základů až po současný stav hrubé stavby rodinného domu. V hodinách informatiky jsme využívali internet, kde jsme vyhledávali stavební stroje, materiály a nářadí potřebné pro jednotlivá řemesla.

      Součástí projektu byla i výtvarná soutěž, do které se zapojili nejen rodiče, ale i veřejnost.

V hodinách matematiky jsme řešili slovní úlohy na dané téma, v českém jazyce jsme si četli a vyprávěli o různých povoláních zaměřených na stavebnictví. 

       Děti navštívily rozmanité řemeslné dílny a některé činnosti si samy vyzkoušely. Vyvrcholením byla stavba domečků z čajových krabiček, které střádaly celý školní rok.  Nejdříve si nakreslily, jak by si dům představovaly, a poté se snažily své návrhy realizovat. Domky se nám zdařily a do budoucna je možné využít je jako kulisy, ale i k dětským hrám.

       Díky projektu žáci získali mnoho nových informací a zkušeností, které jim pomohou při výběru budoucího povolání.

                                                                                      Mgr. P. Plchová, Mgr. D. Čeňková

 Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Postavime_a_zaridime_krasny_dum/

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany