Základní škola Borovany - Škola pro život

Přírodovědný klokan

17.10.2017 09:43

Ve středu 11. října si žáci v celé republice, stejně jako žáci naší základní školy, lámali hlavy nad otázkami vědomostní soutěže „Přírodovědný klokan“. Soutěž je určena pro děti z osmých a devátých ročníků a je zaměřena na přírodovědné předměty, jako je přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a matematika. Nejúspěšnějšími řešiteli v osmém ročníku se stali Adam Taylor, Tomáš Dvořák a Tomáš Vacek, všichni žáci třídy 8. B. V devátém ročníku se nejlépe umístili Vojtěch Kysela, Karel Beleš a Vojtěch Frdlík, všichni žáci třídy 9. B. Celkově se mezi všemi osmáky a deváťáky nejlépe umístili Adam Taylor, Vojtěch Kysela a Karel Beleš.

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům a těšíme se, co nám Přírodovědný klokan připraví v příštím roce.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany