Základní škola Borovany - Škola pro život

Přírodovědný klokan

25.10.2013 08:14

Dne 16. října se naši osmáci a deváťáci zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan.  Děti řešily 24 úloh z přírodopisu, matematiky, fyziky a chemie. Mezi nejúspěšnější žáky patří Valerie Svystunova (9.A), Martin Houška (8.A) a David Babka (8.A), celkem se do této soutěže zapojilo 90 dětí.

Pořadí jednotlivých tříd

 8.A

 1. Martin Houška, 2. David Babka, 3. Jitka Brůžková, Michaela Pecánková

8.B

1. Michal Winzig, 2. Simona Trojáková, 3. Daniela Votrubová

9.A

1. Zita Eberlová, 2. Alena Vávrová, Tomáš Heinzl, 3. Dominika Mládková

9.B

1. Valerie Svystunova, 2. Miroslav Beleš, 3. Zdeněk Čihák

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na příští ročník Přírodovědného klokana.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany